Halo BMT Beringharjo

(0274) 549152/549157

 • Qordul Hasan

  Qordul Hasan

  19/05/2016 • Dilihat: 65x

  Qordhul Hasan yaitu akad pembayaran yang bersifat sosial, artinya jika realisasi pembiayaan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka Pengembaliannya juga…

 • Ijarah Muntaha bi Tamlik (IMBT)

  • Dilihat: 35x

  Adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui upah sewa, dengan diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

 • Ijarah

  Ijarah

  • Dilihat: 39x

  Adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu…

 • Bai’u Takjiri (BAT)

  Bai’u Takjiri (BAT)

  • Dilihat: 29x

  Bai’u Takjiri yaitu akad sewa beli atau dalam istilah asingnya Leasing antara Pihak I (BMT Beringharjo) dengan Pihak II (Anggota),…

 • Murobahah (MBA)

  Murobahah (MBA)

  • Dilihat: 54x

  Murobahah yaitu akad jual beli antara Pihak I (BMT Beringharjo) dengan Pihak II (Nasabah). Pihak I menyediakan barang-barang kebutuhan anggota/nasabah…

© Copyright 2016 BMT Beringharjo