Ketua Pengurus : Dra. Hj. Mursida Rambe

Sekretaris Pengurus : Hj. Ninawati, S.H.

Bendahara Pengurus : Moh. Affan Hamdani, SE.